Szkoła letnia z mediacji i moderacji - formularz zgłoszeniowy

 • Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnej szkole letniej dotyczącej analiz mediacji i moderacji w badaniach naukowych, która odbędzie się w dniach 25-27 września 2017 w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Podczas intensywnego, trzydniowego szkolenia uczestnicy nabędą umiejętność przeprowadzania analiz mediacji i moderacji za pomocą dwóch narzędzi: programu Amos oraz makra PROCESS dla SPSS.

  Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do doktorantów psychologii, ale również do innych osób zainteresowanych wykorzystaniem analiz mediacji i moderacji w swojej pracy naukowej.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem, prosimy o wypełnienie poniższego formularza do 10 września 2017 r. Kwalifikacja do udziału w szkole letniej odbędzie się na podstawie dwóch kryteriów: (1) umotywowanie chęci uczestnictwa oraz (2) kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu zostanie przekazana mailowo do dnia 13 września 2017.
 • 1. Imię *

 • 2. Nazwisko *

 • 3. Miejsce nauki/pracy (uczelnia, wydział, instytut) *

 • 4. Status *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. E-mail *

 • 6. Numer telefonu *

 • 7. Umotywowanie chęci uczestnictwa w szkole letniej *

 • 8. Dotychczasowe doświadczenie z programem Amos *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Dotychczasowe doświadczenie z makro PROCESS dla SPSS *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Co byłoby dla Pani/Pana najbardziej interesujące podczas szkolenia (jakie szczegółowe zagadnienia, formy ćwiczeń)? *

Ładowanie
Ładowanie...